Viziune - Valori - Obiective

Ce ne defineşte

Educație bazată pe valori

Educația, văzută prin prisma rădăcinilor latine ale verbului „educo”, semnifică acea activitate care stimulează și scoate la suprafață ceea ce este înlăuntrul omului. De altfel, această viziune este similară cu viziunea biblică. Fiecare dintre noi ne nastem cu un bagaj de calitati si defecte. Ce tip de educație alegem, ce alegem să scoatem la suprafață, ceea ce udăm, aceea vom semăna în viitor, uneori pentru mai multe generații.

Standarde

Alegerile pe care le facem în fiecare zi construiesc viitorul nostru și al copiilor noștri. Educația creștină îl provoacă pe fiecare copil să încerce mai mult, să se cunoască mai bine, să fie mai bun și să se implice cu pasiune în tot ceea ce face. De asemenea, profesorii creștini sunt acolo din vocație, pentru că iubesc copiii, sunt acolo nu doar pentru a-i ajuta să devină mai buni ci și să atingă cele mai înalte standarde.
Din acest motiv, alegerea unei școli creștine, axată nu doar pe memorare, ci pe hrănirea și stimularea valorilor creștine, pe implicarea personală a elevului, pe dezvoltarea sa generală, este o alegere potrivită pentru mulți părinți și copii.

Modele

Influența mediului și a anturajului în care ne desfășurăm cei mai frumoși dar și cei mai provocatori ani din viață sunt esențiali pentru viitorul nostru. Învățăm unii de la ceilalți ceea ce este minunat atâta timp cât ceea ce învățăm este bun. Un mediu plăcut, unde inocența copiilor este prețuită și promovată, unde presiunea colegilor are un rol pozitiv, unde dezvoltarea caracterului este încurajată, credem că oferă suficiente argumente pentru orice părinte care are pe suflet… sufletul copilului său.
De altfel, în contextul acestor zile, probabil cel mai mare ajutor pe care îl putem oferi societății este educarea copiilor în spiritul moralei creștine, ajutându-i să-și însușească valorile biblice – cinstea, corectitudinea, solidaritatea, libertatea de conștiință, generozitatea – și să le scoată la suprafață, pregătindu-i astfel pentru a fi oameni de valoare ai comunității.

Obiective

  • oferirea unei educaţii ce vizează fiinţa umană ca întreg (intelectual, fizic, social şi spiritual);

  • ofertă atractivă prin diversitatea opţionalelor, care să răspundă aşteptărilor elevilor şi părinţilor;

  • colaborarea creativă cu părinţii, ca aliaţi în educaţia copiilor lor;

  • crearea unei imagini sănătoase despre conceptul de educaţie promovat de şcoală;

  • dezvoltarea continuă a nivelului de predare prin participarea cadrelor didactice la activităţi de perfecţionare şi formare continuă;

  • realizarea de contracte de parteneriat cu alte şcoli sau instituţii interesate de educaţie;

  • stabilitate financiară în condiţiile continuării investiţiilor.

Istoric

Inceputuri

Şcoala Primară "Dr. Luca" reprezintă realizarea visului unor părinţi şi a unor cadre didactice, care şi-au dorit un cadru special pentru copiii lor. Părinţii care aveau copiii înscrişi în grupa mare pregătitoare la Grădiniţa "Dr. Luca", ne-au încurajat să mergem înainte, înfiinţând şi o şcoală primară. Astfel, în septembrie 2008, porţile şcolii noastre s-au deschis pentru prima promoţie.
Şcoala Primară „Dr. Luca” este o instituţie creştină, în care copiii vor fi respectaţi, trataţi egal, fără a se face deosebiri de religie, rasă, sex sau poziţie socială, fiecare având şanse egale de reuşită.

Crearea unui cadru plăcut, armonios, ca o familie extinsă, în care să se simtă bine copiii, părinţii şi angajaţii reprezintă o prioritate a şcolii. Pentru noi, calitatea procesului educativ este foarte importantă, iar pentru a o realiza angajaţii posedă atât competenţe profesionale, cât şi integritate morală.

Dezvoltarea bazei materiale constituie o preocupare importantă, asigurându-se condiţii optime de învăţare prin crearea unui spaţiu atractiv şi confortabil.

Calitatea managementului şcolar reprezintă o prioritate pentru şcoală, acesta fiind cheia succesului pe toate planurile, dar mai ales din punctul de vedere al relaţiilor comunitare şi al resurselor umane. Managementul şcolii este realizat prin lucrul în echipă.

Tradiție și viziune

Din primii ani ai existenţei sale, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a instituit şcoli elementare creştine. În anul 1872, a fondat primul colegiu iar în 1882 a înființat două şcoli secundare.
În prezent, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea se remarcă în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume, cu 7 500 școli, colegii și universități ce asigură educația a peste 1 800 000 de persoane.

Această rețea de școli, dintre care numeroase au primit recunoașterea publică pentru activitatea desfășurată, oferă educație creștină atât la nivel preuniversitar cât și universitar, punând un accent deosebit pe dezvoltarea mentalității de slujire a societății. Iar această apropiere de nevoile oamenilor a dus la dezvoltarea unei alte rețele, de aproape 700 de instituții medicale, care deservește 18 milioane de persoane și promovează în mod consecvent programele de asigurare a sănătății populației, oferind programe pentru renunțarea la fumat, reabilitare a alcoolicilor, programe de slăbire și de luptă împotriva stresului.