Sari la conținut

Scoala Doctor Luca

Despre noi

despre noi

Scurt istoric

Școala Gimnazială „Dr. Luca” a fost înființată în anul 2008 și s-a mutat în spațiul actual din Str. Polonă, Nr.22 în anul 2017. Deoarece numărul de elevi a crescut, în aprilie 2022 s-a achiziționat o proprietate vecină, iar în anul 2023 cele două proprietăți au fost alipite.
 
Școala este condusă de un Consiliu de administrație și face parte din sistemul școlilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din întreaga lume. Școala Gimnazială „Dr. Luca” oferă cursuri pentru nivel preșcolar, primar și gimnazial, pentru elevii adventiști de ziua a șaptea, precum și pentru toți cei care doresc să profite de avantajul educației într-un mediu creștin.
 
Şcoala Gimnazială „Dr. Luca” reprezintă realizarea visului unor părinţi şi a unor cadre didactice, care şi-au dorit un cadru special pentru copiii lor, în care să fie promovate anumite valori și în care să se realizeze o educaţie puternic formativă, avându-l ca model pe Fiul lui Dumnezeu. Ne dorim ca, asemenea lui Iisus, elevii noștri să se dezvolte pe toate planurile, să fie pregătiți pentru a-și împlini datoria în societate, dar să fie într-o relație bună cu Dumnezeu. „Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” (Luca 2,52)
 
Fiind o instituție ce aparține Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, accentul se pune pe dezvoltarea unui caracter creștin și a unei vieți folositoare pentru cei din jur și pentru comunitate. Programul școlii este îndreptat spre dezvoltarea armonioasă a facultăților mentale, fizice, sociale și spirituale.
 
Școala Gimnazială „Dr. Luca” Brăila se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, ale ROFUIP aprobat prin O.M. 4.430/2023, ale Metodologiei cadru de funcționare a C.A. aprobat prin O.M. 5154/2021, cu modificările și completările ulterioare.
 
Conducerea școlii îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Acreditare

Şcoala Gimnazială „Dr. Luca” funcţionează în regim privat, nivelul primar fiind acreditat prin prin O.M. nr. 5209 / 11.09.2015, nivelul preșcolar prin O.M. nr. 4479/09.06.2020 și cel gimnazial fiind acreditat prin O.M. nr. 4983 / 23.08.2021. Asociația fondatoare, analizând contextul intern și extern, încurajată fiind și de părinții elevilor școlii, și-a propus ca să deschidă nivelul liceal în anul școlar următor.

Actualul plan de dezvoltare instituțională reflectă strategia educațională, prefigurând direcțiile majore de progres ale școlii. 

Începând cu anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială „Dr. Luca” a devenit școală-pilot, prin O.M. nr. 4873/2022. 

Ne propunem o reformă la nivelul planurilor cadru la nivel primar și gimnazial, precum și o abordare diferită a anumitor discipline și programe școlare, bazate pe modele internaționale.

Dăruiește! Educă! Inspiră!

Clase
0
Elevi
0
Promoții
0
Profesori
0
Alți angajați
0

Our Benefits

Our Parent - Teacher communication
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Fun Activities
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Our Safety Rules
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Our Parent - Teacher communication
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Fun Activities
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Facts About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

scopul nostru

Obiective

  • oferirea unei educaţii ce vizează fiinţa umană ca întreg (intelectual, fizic, social şi spiritual);
  • ofertă atractivă prin diversitatea opţionalelor, care să răspundă aşteptărilor elevilor şi părinţilor;
  • colaborarea creativă cu părinţii, ca aliaţi în educaţia copiilor lor;
  •  crearea unei imagini sănătoase despre conceptul de educaţie promovat de şcoală;
  • dezvoltarea continuă a nivelului de predare prin participarea cadrelor didactice la activităţi de perfecţionare şi formare continuă;
  • realizarea de contracte de parteneriat cu alte şcoli sau instituţii interesate de educaţie; 
  • stabilitate financiară în condiţiile continuării investiţiilor.

Misiune

Şcoala Gimnazială “Dr. Luca” este o instituţie creştină, în care elevii vor fi respectaţi, trataţi egal, fără a se face deosebiri de religie, rasă, sex sau poziţie socială, fiecare având şanse egale de reuşită. Crearea unui cadru plăcut, armonios, ca o familie extinsă, în care să se simtă bine copiii, părinţii și angajaţii reprezintă o prioritate a şcolii. Prin toate programele și activitățile pe care le desfășurăm, îi ajutăm pe elevi să dezvolte credința în Dumnezeu și respectul pentru om, în spiritul respectării drepturilor și libertății de conștiință a fiecăruia. Pentru noi, calitatea procesului educativ este foarte importantă, iar pentru a o realiza angajaţii posedă competenţe profesionale, dar şi integritate morală.

Viziune

Şcoala Gimnazială “Dr. Luca” doreşte ca prin activităţile desfăşurate să ajute la restaurarea chipului lui Dumnezeu în om, oferind elevilor posibilitatea de a-L cunoaște pe Hristos, de a-și dezvolta întregul potențial și de a-și cultiva dragostea pentru învățare.

Conducere

Mandache Robert

Președinte Board

Licență în Teologie / Master in comunicare SNSPA

Plătică Adelin

Director Administrativ, Capelan

Licență în Teologie / Licență în Istorie / Master of Arts in Religion / Master in Management Educational

Manea Livia

Director unitate învățământ

Licență în arte plastice, decorative și design / Master în management educațional și comunicare instituțională / Doctorat în Științele Educației – Gradul I

Stănică Marioara

Director adjunct nivelul preșcolar

Licență în pedagogia invatamantului primar si prescolar – Gradul I

Radomir Rodica

Director adjunct nivelul primar

Licență în pedagogia invatamantului primar si prescolar – Gradul I